نویسنده = فیروزمندی، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. روایتی محلی از اسطورۀ «الهۀ باروری» در لرستان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 25-43

بهمن فیروزمندی؛ مهدی رضایی؛ خیرالنساء جودی


2. جایگاه زن در دوران پیش از تاریخ:مطالعه ی موردی پیکرک های محوطه ی حاجیلار

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1، زمستان 1389

بهمن فیروزمندی؛ ماندان کزازی