نویسنده = فیروزی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی دینی به نقش مادران در عملکرد کج سازهای جنین (تراتوژن ها)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 25-43

فهیمه فرهمندپور؛ رضا فیروزی


2. بررسی جهان‌شناختی حجاب در ساختار اسماء‌الله از منظر آیات و روایات

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 5-17

رضا فیروزی؛ فهیمه فرهمندپور