نویسنده = حاجی زاده میمندی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 473-492

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره


2. سبک زندگی سلامت محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-76

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم دهقان چناری