نویسنده = هنردوست، عطیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت زنان در برنامه‏ های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-28

فرشاد مومنی؛ سمیه ارضرومچیلر؛ عطیه هنردوست


2. جایگاه ایران در میان کشورهای منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی در افق سال 2015 براساس شاخص‏های توانمندسازی زنان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 345-372

عزت ملاابراهیمی؛ یاشار تارودی ممقانی؛ عطیه هنردوست