نویسنده = افراسیابی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. زمینه های برون همسری در ایران باستان براساس شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 123-136

حسین افراسیابی؛ نسرین بهمنی