نویسنده = فیروزمندی، بهمن
تعداد مقالات: 3
2. در جستجوی ردپای زنان مادی در منابع تاریخی و بقایای باستان شناسی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 489-503

بهمن فیروزمندی؛ ایرج رضائی


3. درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر اشکانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 249-264

بهمن فیروزمندی؛ مژگان خان مرادی