نویسنده = زارعی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 2
2. مطالعة تأثیر زنان در عرصۀ هنر موسیقی دوران میانیِ اسلام بر‌اساس نقوش سفالی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 427-444

محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی