نویسنده = میرفخرایی، مهشید
تعداد مقالات: 2
1. نافرمانی (= عدم تمکین) زنان در مادیان هزاردادستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 577-592

مهشاد ستوده؛ مهشید میرفخرایی


2. نقش زن در احکام مبادلۀ مادیان هزاردادستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 505-515

زهرا حسینی؛ مهشید میرفخرایی