نویسنده = معاذالهی، بتول
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حرمسرا بر شیوة پیکرنگاری فتحعلی‌شاهی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-205

علیرضا طاهری؛ بتول معاذالهی