نویسنده = زارع، حنان
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت سرمایۀ اجتماعی زنان در جامعۀ کار و تولید

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 473-487

ملیحه شیانی؛ حنان زارع