نویسنده = وهابی دریاکناری، رقیه
تعداد مقالات: 2
1. تصویر ایزدبانوان در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 317-332

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی


2. جدال زنان عیار در برابر اسطورۀ مغول در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 489-506

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی