نویسنده = پیری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی زنانگی در سریال‏ های شبکۀ محلی ایلام

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 209-229

حسن پیری؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری