نویسنده = محمدی، نریمان
تعداد مقالات: 1
1. فضای مجازی و بازتعریف نقش‌های جنسیتی؛ برساخت تعارضات زنانگی در فیس‌بوک کردی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-73

نریمان محمدی؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی