نویسنده = مهربانی فر، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ چرخۀ مد لباس در جامعۀ ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-27

عماد افروغ؛ حسین مهربانی فر