بررسی تحلیلی ـ انتقادی؛ نماد نفس بودن زن از منظر عرفا با تکیه بر داستان اعرابی و خلیفه

عبدالرضا سیف؛ فاطمه حکیما

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28513

چکیده
  موضوع زن، نماد نفس کوششی است در تبیین چرایی زمینه‌های نمادین زن و نفس. در این نوشتار، ابتدا خلاص? داستان " اعرابی و خلیفه" از منظر نماد پرداخته شده و در ادامه تعریفی از نفس، نماد، چرایی نماد ِنفس بودن زن از منظر عرفا مطرح شده است. نتیجة تمثیلی داستان بر اساس نظری? نجم رازی، بیانگر آن است که همپویگی و سلوک نفس با عقل، عشق را در سالک به ظهور ...  بیشتر

بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

صغری سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف؛ نسرین موسی وند

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، ، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24396

چکیده
  آنیما و آنیموس دو کهن الگوی بسیار مشهور در ادبیات فارسی هستند که ابتدا توسط روان شناسانی چون یونگ مطرح شدند. این تصویر بارها توسط پژوهشگران در اشعار شاعران مختلف نمود یافته است. کهن الگوی آنیما نیم? زنانه در وجود مردان و آنیموس نیم? مردانه در وجود زنان است. این کهن الگو تحت تأثیر حضور مادر و پدر در وجود هر شخص شکل می گیرد و تحت شرایط اجتماع ...  بیشتر

بررسی جایگاه زن در تاریخ بیهقی و مقایسه ی آن با برخی کتب منثور

عبدالرضا سیف؛ مونا بابایی؛ زینب زرهانی

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1 ، دی 1389

چکیده
  در مقاله ی حاضر با توجه به ویژگی ها و صفاتی که در برخی از کتب معروف منثور (قرن 5 تا 7)، برای زنان برشمرده اند به بررسی شخصیت و جایگاه اجتماعی زنان در آن دوران پرداخته شده و سعی بر دست یابی به شناختی مستند از چهره و سیمای زن در اوضاع و شرایط اجتماعی آن روزگار است.  بیشتر