ماهیت حقوقی طلاق معوض و تحلیل آثار فرهنگی و اجتماعی آن در حقوق ایران

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.276362.1222

چکیده
  اهمیت تشکیل خانواده و بقای آن در دین اسلام به حدی است که گسستن این پیمان، حتی در شرایطی که با درخواست طرفین هم باشد، نزد پیامبر اسلام(ص) مغبوض‌ترین اعمال است. درعین‌حال، از آنجا که اصل در اسلام دوام و بقای نکاح است؛ فرصتی برای بازگشت به خانواده با سازوکاری آسان با عنوان عدة طلاق رجعی بنا نهاده که طرفین به‌راحتی این نهاد مقدس را از نو ...  بیشتر

مذهبی
اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 453-467

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.223136.800

چکیده
  یکی از مسائلی که ممکن است به اساس خانواده خلل وارد کند، اشتغال زن و شوهر به مشاغلی است که به بنیان و اساس خانواده آسیب می‌رساند. سؤال اصلی، محدودۀ اشتغال زوجه و اختیار زوج در ایجاد محدودیت برای حفظ اساس خانواده در حقوق ایران است. مقاله با روش کتابخانه‏ای نگاشته شده و با تأکید بر حق اشتغال زوجه به حکم اولیه، در مواردی به شوهر اجازه ...  بیشتر

نفقه و نیازهای درمانی زوجه

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 405-419

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58303

چکیده
  در‌باب مصادیق نفقۀ زوجه، در برخی موارد میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. بنابراین، برای نمونه در زمینۀ هزینه‌های درمان، درصورتی‌که میزان آن بسیار درخور ‌توجه باشد، میان فقها اختلاف‌نظر است و نظر فقها در پاسخ به این سؤال که آیا هزینه‌های درمان زوجه جزء نفقه است یا نه و درصورتی‌که زوجه خود متمکن باشد، آیا بازهم امکان مطالبۀ هزینه‌ها ...  بیشتر