نویسنده = رادمرد، عبدالله
تعداد مقالات: 2
1. تصویرشناسی زنان در سفرنامة ابن‌بطوطه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 595-612

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ زهرا شریعت پناه


2. تصویرشناسی زنان در سفرنامۀ ابن‌فضلان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-113

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ تکتم عابدی