نفقه و نیازهای درمانی زوجه

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 405-419

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58303

چکیده
  در‌باب مصادیق نفقۀ زوجه، در برخی موارد میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. بنابراین، برای نمونه در زمینۀ هزینه‌های درمان، درصورتی‌که میزان آن بسیار درخور ‌توجه باشد، میان فقها اختلاف‌نظر است و نظر فقها در پاسخ به این سؤال که آیا هزینه‌های درمان زوجه جزء نفقه است یا نه و درصورتی‌که زوجه خود متمکن باشد، آیا بازهم امکان مطالبۀ هزینه‌ها ...  بیشتر

بررسی وضعیت زن در خانواده و جامعه دوره ساسانی

کریم گلشنی راد

2،، شماره 3 ، اسفند 1389، ، صفحه 117-131

چکیده
  بسیاری از نویسندگان و محققین معاصر از جمله بارتلمه، نویسنده کتاب «زن در حقوق ساسانی» و کریستن سن نویسنده کتاب «ایران در زمان ساسانیان»، معتقدند که وضعیت زنان در دوره ساسانی بسیار بد بود و با آن ها مانند بردگان و اشیاء برخورد می شد. با مطالعه منابع مذهبی و غیرمذهبی مربوط به دوره ساسانی، از جمله اوستا و ماتیکان هزارداتستان، متوجه می ...  بیشتر

بررسی امکان افزایش دوره تصدی حضانت توسط زنان

علی جعفری

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1389

چکیده
  مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را ...  بیشتر