ادبیات
نقد فمنیستی رمان «الّتی تعدّ السّلالم» بر اساس نظریه الین شوالتر

محسن سیفی؛ سمانه دهقانی؛ علی نجفی ایوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.360432.1926

چکیده
  در نقد فمنیستی، مسأله زن و جایگاه او در جامعه مطرح می‌شود. رمان «التی تعد السلالم»، اثر هدی حمد نویسنده زن عمانی، رویکردی نقادانه نسبت به جایگاه زنان در جامعه دارد و دربردارنده‌ی مفاهیمی چون اختلاف طبقاتی میان زنان، چالش‌های فرهنگی آنان و سیطره نظام مردسالارانه است. پژوهش پیش‌رو در نظر دارد با رویکرد کیفی و روش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

ادبیات
خوانش تطبیقی زنانه‌نویسی در رمان «ذاکرة الجسد» نوشته احلام مستغانمی و«هرس» نوشته نسیم مرعشی بر اساس بعد زبانی نظریه الین‌شوالتر

صیاد پناهی؛ حمید ولی زاده؛ مهین حاجی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.357769.1912

چکیده
  امروزه ایده‌ها و انگاره‌های فمینیستی، ابزار مناسبی برای وارسی میزان تأثیر رویکرد فمینیستی در ساختاراثر ادبی است. در این میان، نظریه ابعاد چهارگانه «الین‌شوالتر» منتقد نامورآمریکایی سده بیستم، این فرصت را برای نقد نوشتار زنانه اثر فراهم می‌سازد و با اتکا بر آن می‌توان جایگاه زنان را در آثار ادبی نویسندگان زن و مرد شناخت. ...  بیشتر

فرهنگی
سنت نوشتاری زنان: مطالعۀ موردیِ دو نسل از نویسندگان زن ایرانی (سیمین دانشور و زویا پیرزاد)

محبوبه پاک نیا؛ نسیم جانفدا

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51666

چکیده
  این مقاله، که برگرفته از یک پروژۀ پژوهشی است، نقطۀ عزیمت مطالعۀ خود را مبانی نقد ادبی زن‌محور آنگلو‌ـ امریکایی یا به عبارتی دیگر «نقد وضعی زنان» قرار داده است. مقاله درصدد است این پرسش را پاسخ گوید که بر مبنای طبقه‌بندی منتقد امریکایی، الین شوالتر، در ایران سنت نوشتاری زنان چگونه می‌تواند تفسیر شود؟ در این زمینه، رمان‌های ...  بیشتر