مذهبی
اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 453-467

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.223136.800

چکیده
  یکی از مسائلی که ممکن است به اساس خانواده خلل وارد کند، اشتغال زن و شوهر به مشاغلی است که به بنیان و اساس خانواده آسیب می‌رساند. سؤال اصلی، محدودۀ اشتغال زوجه و اختیار زوج در ایجاد محدودیت برای حفظ اساس خانواده در حقوق ایران است. مقاله با روش کتابخانه‏ای نگاشته شده و با تأکید بر حق اشتغال زوجه به حکم اولیه، در مواردی به شوهر اجازه ...  بیشتر

مذهبی
گفتمان قرآنی در ابعاد حضور اجتماعی زن

محمد آهی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 539-556

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.61793

چکیده
  حضور زنان در اجتماع از مسائل مهم و از موضوعات قابل بررسی و پژوهش است، زیرا حضور در اجتماع از یک نیاز فطری انسان سرچشمه می‌گیرد. از همین رو، قرآن کریم طی آیات مختلف این نیاز فطری را پاسخ داده و حضور اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته و در این زمینه همۀ مسائل اجتماعی مربوط به آن‌ها را با معرفی زنان الگو بیان کرده است؛ زنانی که تبیین عملکرد ...  بیشتر

مذهبی
چشم‌انداز جریان موسوم به "فمینیسم اسلامی" به بازنگری فقه سنّی؛ کاوش تطبیقی دیدگاه‌های عزیزه الحبری و کشیا علی

محسن بدره؛ عزت السادات میرخانی؛ طوبی شاکری گلپایگانی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 359-378

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58300

چکیده
  عنوان «فمنیسم اسلامی» را در اصل ناظران غربی به فعالیت‌های فکری زنان مسلمان نسبت داده‌اند. خوانش ادبیات پژوهشی نویسندگان جریان «فمنیسم اسلامی» (و منسوب به آن) نشان می‌دهد که این پژوهشگران برای ارائۀ رهیافت‌های انتقادی و جایگزین به هندسۀ جنسی‌ـ جنسیتی اسلامی و میراث معرفتی اسلام، موضوعات و ساحت‌های گوناگونی را انتخاب ...  بیشتر