نویسنده = امیرحسینی، امین
تعداد مقالات: 2
1. اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 453-467

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی


2. نفقه و نیازهای درمانی زوجه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-419

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی