تحلیل بازنمایی زن شاغل در فیلم‌های سینمای ایران پس از انقلاب

اعظم راودراد؛ زهرا مجدی زاده

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.323615.1593

چکیده
  نحوة بازنمایی زنان شاغل در رسانه‏ها‏ از عوامل فرهنگی اجتماعی تأثیرگذار بر رد یا تأیید کلیشه‏های جنسیتی سنتی مربوط به زنان و اشتغال آن‏ها به شمار می‏رود و می‏تواند در تغییر باورهای فرهنگی مربوط به اشتغال زنان مؤثر واقع شود. هدف این مقاله، مطالعة بازنمایی زنان شاغل در سینمای ایران پس از انقلاب است. در بخش نظری تحقیق، از نظریة ...  بیشتر

هنر
تقسیم جنسیتی فعالیت‌های هنری در ایران دهۀ 1380

اعظم راودراد

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 301-316

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60581

چکیده
  در این مقاله، هنرمندان زن از نظر حضور آن‌ها در حوزه‌های هنری مختلف شده‌اند. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به دو سؤال است. 1. آیا در سال‌های اخیر، تعداد زنان هنرمند در هنرهای مختلف افزایش داشته است یا خیر. 2. آیا حضور زنان در هنرهای مختلف یکسان است یا متفاوت. این تحقیق با استفاده از مطالعۀ اسنادی انجام‌شده و یافته‌ها نشان می‌دهد که اولاً ...  بیشتر

فرهنگی
شیوۀ بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و امریکا

اعظم راودراد؛ فروغ محمدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 83-99

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.59117

چکیده
  رسانه‏ها نه‌تنها بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌ها بلکه شکل‏دهندۀ آن‌اند و بر درک و شناخت ما از جهان پیرامون اثر می‏گذارند. به‏رغم آنکه زنان در دهه‏های اخیر در کنار نقش‏های سنتی خود به فعالیت در عرصه‏های اجتماعی، که در گذشته مختص مردان تلقی می‏شد، روی آورده‏ و جایگاه خود را در بسیاری از آن‌ها تثبیت کرده‏اند، به‏نظر می‏رسد ...  بیشتر

تماشاگری زن و لذت زنانه در سینما: خوانشی زنانه از فیلم‌های تلما و لوئیس و واکنش پنجم

اعظم راودراد؛ کبری الهی فر

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 283-306

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36481

چکیده
  نظریۀ فیلم فمنیستی رویکرد تازه‌ای را دربارۀ شکستن خط روایی فیلم با هدف افزایش آگاهی مخاطب زن از قرار‌گرفتن او به‌مثابۀ ابژۀ نگاه دوربین و لذت جنسی مردانه ارائه داد. اما کنار گذاشتن ابزار روایی در این دست فیلم‌ها و روی‌آوردن به تکنیک‌هایی چون رهایی نگاه دوربین باعث دور‌شدن مخاطب زن و بنابراین شکست اقتصادی این فیلم‌ها ...  بیشتر