کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نقش جنسیت در غزل معاصر فلسطین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-116

عزت ملاابراهیمی؛ حبیب کشاورز


2. بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 107-126

صغری سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف؛ نسرین موسی وند


3. جلوه های وطن پرستی در شعر زنان فلسطینی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

عزت ملاابراهیمی