کلیدواژه‌ها = فلسطین
تعداد مقالات: 6
1. تجلّی کهن‌الگوی مادر مثالی در مادرانه‌های شعر محمد قیسی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-151

عزت ملاابراهیمی؛ سعید ولایتی؛ بایزید تاند؛ حامد جنادله


2. تحلیل نمادین رنگ در دیوان فدوی طوقان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 215-226

عزت ملاابراهیمی؛ آزاده آزادی


3. تحلیل نقش جنسیت در غزل معاصر فلسطین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-116

عزت ملاابراهیمی؛ حبیب کشاورز


4. نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 95-113

عزت ملاابراهیمی؛ زینب نریمانی؛ نازی قنبری


5. جلوه های وطن پرستی در شعر زنان فلسطینی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

عزت ملاابراهیمی