موضوعات = ادبیات ایران باستان و اسطوره
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و تحلیل نمادهای باروری در سرسنجاق‌های مفرغی لرستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-63

محمد میرزایی رشنو؛ یوسف علی بیرانوند؛ علی سجادی


2. تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملّی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختارگرا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 349-370

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ شهرام احمدی


3. بررسی بن‏ مایۀ «تولدهای سخت و غیرعادی» در اساطیر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 411-428

ذوالفقار علامی؛ الناز خجسته


4. تجلّی کهن الگوی «مادر مثالی» در حماسه های ملی ایران بر اساس نظریۀ روان شناختی یونگ

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-66

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ معصومه محمودی


5. نقدِ اسطوره ای و روان شناختیِ جایگاه زن در بانوگشسب نامه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-60

رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مرضیه حقیقی