نویسنده = سهراب زاده، مهران
تعداد مقالات: 4
1. تجربة زیستۀ زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعۀ موردی: زنان شهر کاشان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-264

مهران سهراب زاده؛ فاطمه منصوریان راوندی


4. سینمای ایران درجستجوی "ابژه غایب" ؛ نقد روانکاوانه فیلم سینمایی "به همین سادگی"

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 163-182

مهران سهراب زاده؛ اسماعیل حسام مقدم