مقاله پژوهشی
تحلیل بازنمایی زن شاغل در فیلم‌های سینمای ایران پس از انقلاب

اعظم راودراد؛ زهرا مجدی زاده

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.323615.1593

چکیده
  نحوة بازنمایی زنان شاغل در رسانه‏ها‏ از عوامل فرهنگی اجتماعی تأثیرگذار بر رد یا تأیید کلیشه‏های جنسیتی سنتی مربوط به زنان و اشتغال آن‏ها به شمار می‏رود و می‏تواند در تغییر باورهای فرهنگی مربوط به اشتغال زنان مؤثر واقع شود. هدف این مقاله، مطالعة بازنمایی زنان شاغل در سینمای ایران پس از انقلاب است. در بخش نظری تحقیق، از نظریة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برساخت تصویر «زن» در نشریات تخصصی هنری در دورۀ اصلاحات (1376 تا 1384)

سیده راضیه یاسینی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 35-63

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.322199.1576

چکیده
  رسانه‏های مکتوب، از جمله نشریات تخصصی هنری یا هنری‌ـ ادبی، می‏توانند از واقعیت‏های اجتماعی تصویری برساخته را عرضه کنند که در فهم مخاطبان آن‌ها از جامعه بسیار تأثیرگذار است، پژوهش در این مقاله با پرسش از اینکه؛ چه برساختی از زنان در نشریات تخصصی هنری یا هنری‌ـ ادبی در دورۀ اصلاحات (1376ـ1384) صورت گرفته است، بر آن است تا رویکرد هر‌یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زنان تأثیرگذار اینستاگرامی؛ زنانگی بازنمایی‌شده در صفحات زنان اینفلوئنسر ایرانی

زهرا اردکانی فرد؛ سید نورالدین رضوی زاده

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.321321.1565

چکیده
  اینفلوئنسرها از طریق پست‌های خود در شبکه‏های اجتماعی رهبران افکار آنلاینی هستند که بر رفتار و روند تصمیم‏گیری توده‏ها تأثیر می‏گذارند. در حال حاضر، بسیاری از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را زنان تشکیل می‏دهند. تصویری که آن‌ها از زندگی‏شان به‌عنوان زن ارائه می‏کنند تصویری تأثیرگذار دربارة زن‌بودگی و زنانگی است. این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازشرقی‌گرایی و نوشرقی‌گرایی در هنر معاصر زنان خاورمیانه مطالعة نمایشگاه شکستن حجاب (2002) و نمایشگاه زنان روایت‌گر (2013)

محمدرضا مریدی؛ سهیلا عبادی فر

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 91-113

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.320978.1573

چکیده
  هنرمندان زنِ برخاسته از جوامع مسلمان و جغرافیای خاورمیانه با کلیشه‏های بصری از «زن‏بودن»، «مسلمان‏بودن» و «خاورمیانه‏ای‏بودن» مواجه‌اند. نمایشگاه‏ها و رویدادهای هنری از آثاری استقبال می‏کنند که به بازتولید کلیشه‏های بازشرقی‏سازی و نوشرقی‏گرایی تصویری می‏پردازند. پس از حادثة یازده سپتامبر 2001، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خط و نمود دیگری در آثار هنرمندان زن مهاجر کشورهای اسلامی

عفت السادات افضل طوسی؛ مهدیس مهاجری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.320433.1554

چکیده
  مهاجرت مسئله‏ای فرهنگی است که تداعی‏گر مفاهیمی مانند هویت، از‌خودبیگانگی، غربت و نوستالژی است. مهاجرت بر اندیشه و آثار هنرمندان تأثیر مستقیم می‏گذارد. آثار هنرمندان مهاجر به واسطة بیان مضامین ویژه در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، هنرمندان مهاجر کشورهای اسلامی نیز توانسته‏اند با نمایش آثار خود ابعاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سوپرمام‌ها و مفهوم مادری در فضای اینستاگرام

مینا بیگوند؛ عباس کاظمی؛ حسین بصیریان جهرمی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 139-163

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.319264.1547

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش دست‌یابی به چهره‌ی ترسیم شده از مادری،  بواسطه نقشی است که توسط سوپرمام‌ها در اینستاگرام اجرا شده و همچنین مطالعه سبک و ابعاد زندگی‌ آنها از دیگر اهداف این پژوهش بوده است. برای رسیدن به این اهداف از روش مردم‌نگاری شبکه‎ایی (نتنوگرافی) استفاده کرده‌ایم.نتایج بدست‎آمده از تحلیل تماتیک، شامل 6 تم اصلی «نمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اناجیل رسمی و زنان با نقش رسولانه: مطالعة موردی

مریم السادات سیاهپوش؛ طاهره حاج ابرهیمی؛ لیلا هوشنگی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 165-181

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.321809.1571

چکیده
  در مطالعات معاصر، در بحث از نقش زنان در جوامع دینی و تأثیر دین بر چگونگی حضور اجتماعی زنان، دیدگاه‏های مختلفی را می‏توان سراغ گرفت. برخی پژوهش‏گرانْ دین را به‌منزلة ابزاری جهت سرکوبی زنان دانسته‏اند و در مقابل برخی دیگر با لحاظ جمعیت درخور توجه زنان مؤمن، دین را به نوعی عامل احیای جایگاه زنان به شمار آورده‏اند. در رویکرد فمنیستی، ...  بیشتر