مقاله پژوهشی
تصویرسازی زنان عامه از «زن بودگی» در اینستاگرام فارسی از طریق استعاره‌های مفهومی

عبدالله بیچرانلو؛ زهره بوالی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 341-364

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324655.1611

چکیده
  با مطالعۀ عبارات استعاری در یک زبان در خصوص زن و زن‌بودگی می‌توان به شناخت نظام ادراکی حاکم بر ذهن گویشوران آن زبان در این خصوص دست‌یافت. هدف این مقاله، مطالعۀ چگونگی مفهوم‌سازی زن در میان زنان عامه ایرانی در اینستاگرام و چگونگی ادراک تجربۀ زن‌بودگی توسط ایشان از طریق شناسایی استعاره‌های محوری‌ای است که معانی آن را با یکدیگر مرتبط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتاب تن‌کامگی زنانه در عصر صفوی در نقاشی‌های مکتب اصفهان

فاطمه شه کلاهی؛ رضا افهمی؛ حسن بلخاری؛ مهدی کشاورز افشار

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 365-387

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324671.1612

چکیده
  دوره صفویه در اوایل قرن یازدهم هـ.ق یکی از نقاط عطف تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران است. در حوزه اجتماعی، شهر اصفهان و دربار محل عرضه باز و عمومی برخی از موقعیت‌های منافی عفت، مانند لذت جنسی زنانه بود؛ و در حوزه هنر نیز شاهد رواج تصاویر تن‌کامه از جنس زن با مضامین نامتعارف جنسی و اعمال و رفتار زنانه مرتبط با آن هستیم که تا پیش از آن بدین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تحلیلی اثر شام آخر مری بت ادلسون هنرمند معاصر با نگاهی به آرا لوسی لیپارد

الهه پنجه باشی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 389-411

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.326070.1633

چکیده
  در دوران معاصر، زنان نقش مهمی در هنر و فعالیت‌های اجتماعی و هنری ایجاد کرده‌اند. یکی از هنرمندان نقاش معاصر امریکایی در این راه مری بت ادلسون است که آثار شاخص تاریخ هنر با چهرة زنان را بازسازی کرده است. او این‌گونه اعتراض خود را به حضورنداشتن زنان در تاریخ هنر به این شکل مطرح می‌کند. آثار او بر بازسازی آثار شاخص هنر با تصویر زنان برمبنای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جلوه‌های کهن الگوی مادر در نمایشنامه‌ی «اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند» با تکیه برآرای یونگ

مهدی حامدسقایان؛ مینو صحاف مقدم

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 413-435

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.323692.1594

چکیده
  کهن الگو بازتاب مفاهیم و تعابیر جهان‌شمول از یک موضوع واحد در ناخودآگاه جمعی است. یکی از مهم‌ترین مفاهیم آن کهن الگوی مادر است که به لحاظ تنوع در معنا و فرم در افسانه‌ها و داستان‌های کهن حضور گسترده‌ای داشته است. در این پژوهش بازتاب کهن الگوی مادر بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ در تصویرِ شخصیت زن در نمایشنامه ی «اسب‌های آسمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آثار و دسته بندی زنان معمار به لحاظ پیروی از معماری رایج عصر پهلوی

ساناز خانبانزاده

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 437-466

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.323880.1598

چکیده
  حضور زنان در معماری دوره پهلوی، اتفاق مهمی است که پژوهشگران چندان به آن نپرداختند، بنابراین زنان معمار و آثارشان ناشناخته مانده است و ضرورت می یابد که این نوع پژوهش ها توسعه یابد. هدف از این پژوهش این است که مشخص شود زنان معمار که آثارشان در مجله هنر و معماری منتشر شده است، در طراحی آثارشان پیرو کدام یک از معماری رایج زمان خود بودند؟ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خوانش جنسیتی از چهارمین و پنجمین دوره پوسترهای تبلیغاتی انتخابات شورای شهر در سه شهر تهران، شیراز و اهواز

پیام اکرمی‌پور؛ نفیسه شریفی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 467-490

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.325575.1626

چکیده
  خوانش جنسیتی از چهارمین و پنجمین دوره پوسترهای تبلیغاتی انتخابات شورای شهر در سه شهر تهران، شیراز و اهوازچکیدهاین مقاله مطالعه ‏ای کیفی و میان‏ رشته ‏ای بر جنبه‏ های جنسیتی هشت  پوستر‏ تبلیغاتی کاندیداهای زن و مرد چهارمین و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر در تهران، شیراز و اهواز است. هشت  پوستر مورد نظر با بهره‏ گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی مؤلفه‌های تفکر فلسفی در کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ فهیمه مسلمی؛ عبدالوهاب سماوی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 491-509

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.325760.1628

چکیده
  آموزش فلسفه به دانش‌آموزان تا حد زیادی قدرت مواجه آن‌ها با بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و انتخاب‌ رشته، شغل، همسر و... را افزایش می‌دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه‌های تفکر فلسفی در کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی، تحلیل محتوا و جامعه اطلاع‌رسان ...  بیشتر