مقاله پژوهشی
کارکرد قدرت‌بخش زبان در زندگی روزمرۀ زنان (مطالعۀ استراتژی‏های زبانی قدرت در زنان طبقۀ متوسط ساکن تهران)

مریم فردوسی؛ نعمت الله فاضلی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 511-539

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.329739.1674

چکیده
  چکیدهانسان‌ها برای پیشبرد زندگی خود استراتژی‌های زبانی متعددی را به‌کارمی‌گیرند. این مسئله در جوامعی چون ایران که با توزیع نامتوازن قدرت روبه‌روست و ابزار قدرت در دسترس مردمانش به همین ابزار زبانی محدود می‌شود، بیشتر به‌چشم می‌خورد. علاوه‌بر آن نیز گروه‏ های خاص اجتماعی، مانند زنان، به‌واسطۀ خاص‌تر بودن شرایط اجتماعی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویر زن در آثار سینمایی اصغر فرهادی

افسانه توسلی؛ زهره بابایی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 541-559

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.327879.1652

چکیده
  چکیدهسینمای اصغر فرهادی، برندۀ جایزۀ اسکار، با تمرکز بر حضور بیشتر زنان و ارائۀ نقش‌های کلیدی بدان ها، به مقولۀ «زن» توجه ویژه نشان داده است، اما باید دریافت بازنمایی زن در این آثار تا چه حد توانسته از تصورات قالبی و کلیشه‌های مردانه رها شود؟ فیلم‌های «رقص در غبار»، «شهر زیبا»، «چهارشنبه‌سوری»، «دربارۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زنان متولد دهۀ شصت و نقش آنها در آینده؛ مطالعه‌ای کیفی در بلوک‌های سازندة تصاویر آینده (مورد مطالعه: استادان زن شهر اصفهان)

زهرا حیدری دارانی؛ زهرا مجیدی‌فر؛ احد رضایان

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 561-584

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.328570.1659

چکیده
  چکیدهتحقق هر آینده مطلوبی در ایران، در گرو مشارکت زنان به‌مثابۀ نیمی از کنش‌گران این آینده است. بررسی میزان احساس تعلق خاطر زنان به آینده و تلاش برای افزایش این احساس، گامی در جهت تقویت امید اجتماعی در جامعه است. آینده‌پژوهی دانش شناخت و ساخت چنین آینده‌ای است. یکی از رویکردهای آینده‌پژوهانه استخراج و تحلیل تصاویر آینده است. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی «من» و «منِ اجتماعی» در هویت زنان بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی

فهیمه ملکی مارشک؛ ابوالقاسم قوام؛ هما زنجانی زاده

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 585-601

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.328153.1656

چکیده
  چکیدههویت، تصویری ذهنی جهت شناخت است و می‌‌توان آن را در ویژگی‌‌هایی که به هر فرد تشخّص می‌‌دهند، یافت. بررسی هویت زنان موضوع کنکاش پژوهشگران مختلفی بوده است. شاهنامۀ فردوسی از این رو که دربردارندۀ بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی و اجتماعی ایرانیان است، منبع مناسبی برای بررسی هویت زنان است. متن پژوهش شاهنامۀ فردوسی تصحیح جلال خالقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مانتوی مجلسی بانوان با الهام از طرح و رنگ قالی‌های قشقایی

الهه ایمانی؛ افسانه قانی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 605-627

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.330139.1678

چکیده
  چکیدهدر عصر حاضر توجه به هویت و فرهنگ هر ملت از جایگاه خاصی برخوردار است و پوشاک یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌های هویتی هر جامعه‌‌ای محسوب می‌‌شود که به‌طور مداوم در حال تغییر است. این دگرگونی سبک بیش از همه در لباس بانوان رخ می‌‌دهد. بسیاری اوقات در ایران نیز طراحی لباس بانوان تحت تأثیر مد جهانی و به‌ عبارتی، فرهنگ غرب قرار گرفته است؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کانون‌‌های صوفیانۀ زنان در سده‌‌های سوم تا هشتم هجری

اکرم ارجح؛ شهرام پازوکی؛ طاهره حاج ابراهیمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 627-643

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.325276.1621

چکیده
  چکیدهسده‌‌های چهارم تا هشتم هجری دورانی که تصوف و مراکز وابسته به آن در تمام سرزمین‌‌های جهان اسلام گسترش یافته بود، بستر مناسبی برای رشد و کنشگری زنان در این زمینه فراهم آمد. در این دوران، تجربۀ زیستۀ زنان در طریق سیر و سلوک عرفانی، نقش کلیشه‌‌ای آنان را که تنها در قالب مادر، همسر، فرزندآور و موجودی وابسته به مرد، بازنمایی شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی زبان زنانه و مردانه در آثار هنرمندان معاصر عرب با موضوع جنگ

صدیقه پورمختار؛ محسن مراثی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 647-666

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.328352.1657

چکیده
   چکیدهفمینیسم پست‌‌مدرن با گسترش تفاوت‌‌های زنانگی و مردانگی قائل به زبان زنانه است که آن را یک عامل متمایزکننده بین آثار هنری و ادبی زنان و مردان می‌‌داند و ویژگی‌‌هایی چون استفاده از نمادهای چندلایه و پیچیده، استفادۀ خاص از تن در آثار و وارونه ساختن ارزش‌‌های زیبایی‌شناختی را برای آن برمی‌‌شمارند. در مقابل این دیدگاه‌‌ها، ...  بیشتر