موضوعات = سینما و تئاتر
تعداد مقالات: 8
1. پرسه‌زنی زنانه و گذار از ابژۀ بت‌واره به سوژۀ ناظر: مطالعۀ موردی فیلم کلئو از 5 تا 7

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-23

علیرضا صیاد؛ سجاد ستوده؛ میلاد ستوده


5. مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 359-384

بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون


7. تحلیل روایی و نشانه‌شناختی تصویر زن مطلقه در سینمای ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 421-436

مریم رفعت جاه؛ نیلوفر هومن