موضوعات = زبان و ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 7
1. تحول خودآگاهی در آثار داستان‏ نویسان زن ایرانی براساس نظریۀ الن شووالتر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 285-309

مهشاد شهبازی؛ مهبود فاضلی؛ مریم حسینی


2. تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 231-244

مریم اسمعلی پور؛ محمدجعفر یاحقی؛ فرزاد قائمی؛ شاهدخت طوماری


3. تقابل گفتمان هویت غالب و مغلوب زنان ایرانی و مغولی در تاریخ جهانگشا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 557-572

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ فرشته میلادی


4. مجانین‌العقلای زن در تصوف اسلامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-82

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد


5. بررسی واژگان زنانه در غزلیات عرفانی حافظ شیرازی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 379-388

عزت ملاابراهیمی؛ الهه علیخانی


6. مظاهر مجازی کهن‌نمونۀ مادرمثالی در افسانه‌های کرمان با تکیه بر آرای یونگ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 313-326

سیدحسن روحانی سراجی؛ حسین خسروی


7. بررسی تحلیلی‌ـ نقدی درون‌مایه‌های شعر زنانه در عصر مشروطه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-97

عزت ملا ابراهیمی؛ محمودرضا توکلی محمدی