روانشناسی
مطالعۀ بین فرهنگی نگرش به نقش های جنسیتی، ارزش های والدینی و فرسودگی در والدین ایرانی و مهاجران افغان

سیده فاطمه موسوی؛ زهره خسروی؛ زهرا خاوری؛ مریم خاوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.351319.1861

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی بین‌فرهنگی نگرش به نقشهای جنسیتی، ارزش های والدینی و فرسودگی والدینی در والدین ایرانی و مهاجران افغان انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش دو گروه از والدین ایرانی ساکن تهران و والدین مهاجر افغان ساکن شهر تهران بودند که از آن میان، 398 والد شامل 199 والد (97 پدر و 102 مادر) مهاجر افغان ساکن شهر تهران و تعداد 199 والد (93 پدر و ...  بیشتر

روانشناسی
رابطۀ بین ابعاد کیفیت زندگی با هوش معنوی و مؤلفه‏ های آن در پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های اهواز

شهرام نوری ثمرین؛ علیرضا نوری

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 529-540

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.242093.950

چکیده
  با توجه به گسترة معنویت در زوایای مختلف زندگی انسان و لزوم ارزیابی نقش معنویت در کیفیت زندگی، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با هوش معنوی و مؤلفه‏های آن در پرستاران زن بود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة پرستاران زن شاغل در بیمارستان‏های شهر اهواز بود که براساس جدول کرجسی مورگان ...  بیشتر

روانشناسی
بررسی تأثیر الگوی مشاوره ‏ای اسماء‌الحسنی برکیفیت زناشویی زنان متأهل

اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ طیبه شکیبایی؛ موسی جاودان

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 409-428

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.239026.928

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیرالگوی مشاوره‏ای اسماء‌الحسنی بر کیفیت زناشویی زنان بود. این پژوهش به روش نیمه‌تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش حاضر، مادران 30-48 ساله بودند که دخترانشان در سال تحصیلی 1395ـ1396 در دبیرستان‌های متوسطة شهر تهران تحصیل می‏کردند. نمونة آماری شامل 30 ...  بیشتر

روانشناسی
کاربست مفهوم «فانتزی عشق» لاکان در تبیین طلاق به‌ منزلۀ مسئله‌ای اجتماعی

مرضیه شهریاری؛ مریم مختاری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 73-91

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.62766

چکیده
  در قرن اخیر، با رشد و توسعۀ جوامع، افزایش سرسام‌آور انواع آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف رخ داده است. از مواردی که به‌منزلۀ آسیب تلقی می‌شود، طلاق در جامعۀ ایران است. امروزه، سوژه‌های انسانی، فانتزی‌هایی را برای خود می‌سازند تا موقعیت خیالی خود را در ساختار اجتماعی نشان دهند. هدف مقالۀ حاضر آن است که با استفاده از مفهوم عشق و ...  بیشتر

روانشناسی
پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

عبدازهرا نعامی؛ شهرام نوری ثمرین

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60314

چکیده
   با توجه به علاقۀ گستردۀ دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی، بررسی ویژگی‌های کاربران به‌منزلۀ پیشایندهای اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش احساس تنهایی و عزت نفس در پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان دختر است. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی است. نمونه‌ای به تعداد 335 دانشجوی دختر ...  بیشتر

روانشناسی
مقایسۀ انتظارات و هدف از ازدواج زنان و دختران ساکن در شهر شیراز

مریم فلاحی؛ سیدرضا فلاح چای؛ اقبال زارعی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 345-360

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.54515

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسۀ انتظارات و هدف از ازدواج زنان و دختران شهر شیراز بود. تعداد 180 شرکت‌کننده (90 زن و 90 دختر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبۀ ساختار‌یافته و مقیاس نگرش و انتظار ازدواج (MAES) در نظر گرفته شد. آزمودنی‌ها پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی، مقیاس نگرش، و انتظار از ازدواج (36 سؤالی) ...  بیشتر

روانشناسی
بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه یزد

علیرضا بخشایش

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 29-44

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51665

چکیده
  اعتیاد به اینترنت به استفادة مفرط از اینترنت (روزانه بیش از سه ساعت) اطلاق می‏شود. این پدیده به‏منزلۀ یک بیماری، آسیب روانی یا اجتماعی، و یک مشکل گسترده با پیامدهای جدی است که بین دانش‏آموزان و دانشجویان رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه ...  بیشتر

روانشناسی
تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی

راضیه نصیرزاده؛ نرجس عرفان منش؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد مظفری مکی آبادی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51667

چکیده
  آزمون طراحی یک قصه (DAS) با درهم آمیختن قصه و نقاشی تلاش می‌کند با ورود به دنیای هیجانی کودک، اطلاعاتی ارزشمند دربارۀ دنیای درونی کودک، که وی به دلیل محدودیت‌های کلامی و شناختی قادر به بیان آن‌ها نیست، فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان و ارزیابی محتوای هیجانی، خودانگاره، و استفاده از شوخی کودکان ...  بیشتر

جامعه شناسی
بررسی علل تمایل زنان به دوره‏ های کارشناسی ارشد از منظر تمایل‏ های علمی و خانوادگی و میزان برآورده‌شدن آن از طریق برنامه ‏های درسی دوره‏ ها

آسیه خیراللهی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا نیلی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51670

چکیده
  هدف کلی این پژوهش بررسی علل افزایش ورود زنان به دوره‏های کارشناسی ارشد از منظر تمایل‏های علمی و خانوادگی و میزان برآورده‌شدن آن از طریق برنامه‏های درسی دوره‏ها در دانشگاه اصفهان است. روش به‌کار‌رفته ترکیبی (کمی‌ـ کیفی) است و ابزار استفاده‌شده پرسشنامۀ محقق‌ساخته و مصاحبۀ نیمه‌سازمان‌یافته است که روایی آن‏ها از طریق ...  بیشتر