موضوعات = روانشناسی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی تأثیر الگوی مشاوره ‏ای اسماء‌الحسنی برکیفیت زناشویی زنان متأهل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 409-428

اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ طیبه شکیبایی؛ موسی جاودان


4. پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-204

عبدازهرا نعامی؛ شهرام نوری ثمرین


5. مقایسۀ انتظارات و هدف از ازدواج زنان و دختران ساکن در شهر شیراز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 345-360

مریم فلاحی؛ سیدرضا فلاح چای؛ اقبال زارعی


7. تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-72

راضیه نصیرزاده؛ نرجس عرفان منش؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد مظفری مکی آبادی