مقاله پژوهشی
پی‏ جویی نشانه ‏های نوشتار زنانه در سه‏ خشتی‏ های کرمانجی

آیگین مردانی؛ صدرالدین طاهری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.301699.1425

چکیده
  بومی‏سروده‏ها به‏ سبب بیرون ماندن از دایرة ادبیات فاخر و رسمی کمتر در حوزة مطالعات ادبی مورد پژوهش نظام‏مند قرار می‏گیرند. همچنین زنان اغلب به‏عنوان آفرینشگران اثر ادبی نادیده انگاشته شده‏اند و این کاستی جست‌وجوی فردیت زن در چارچوب گفتمان‏های ادبی را دشوار کرده است. بدین‏سبب، به سهم زنان در شکل‏دهی به مجموعه ادبیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش زنان معمار در معماری معاصر ایران (1320 تا 1357 خورشیدی)

ساناز خانبانزاده؛ مریم ارمغان؛ جمال الدین سهیلی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 19-49

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.297705.1403

چکیده
  فعالیت حرفه‌ای زنان در ایران قبل از قاجار چندان مرسوم نبوده است، ولی از نیمه‌های دورة قاجار فرصت برای حضور زنان در جامعه فراهم شد. با توجه به اینکه حضور زنان معمار در معماری معاصر ایران اغلب نادیده مانده، هدفِ این پژوهش معرفی زنان معمار در دورة پهلوی و بررسی اثرگذاری آن‌ها در حوزه‌های معماری است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خوانش گفتمانی از مناقشات امر جنسی در ایران

سهیلا صادقی فسایی؛ ابوالفضل اقبالی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 51-70

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.290703.1354

چکیده
  عرصة سیاست‏گذاریِ امر جنسی در ایران محل مناقشة نظری دو رویکرد عمده است. مقالة حاضر درصدد ارائة یک صورت‏بندی گفتمانی از مناقشات نظری این دو رویکرد در جامعة ایرانی است. در این پژوهش، از روش تحلیل گفتمانی فرکلاف و لاکلا و موف به صورت ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد اول با ابتنا بر مبانی دینی، ایدة تربیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین مدل جامعه‌شناختی مدیریت بدن زنان براساس سرمایۀ فرهنگی و رسانه با میانجی‌گری مقایسۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)

روناک دورخ؛ حامد نوری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.296913.1398

چکیده
  یکی از مسائل مطرح‌شده در حوزة جامعه‌شناسی بدن، که امروزه در میان دختران و زنان رواج فراوانی یافته، مدیریت بدن است که در آن افراد با تغییر ویژگی‌های ظاهری بدن، خود را با دیگران مقایسه می‌کنند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی‌ـ تحلیلی است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. ابزارهای پژوهش عبارت‌اند از: پرسش‌نامة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن‌سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسۀ موردی فیلم‌های سینمای ایران در دهه‌های 1360و0 139

رضا پیش‌قدم؛ علی درخشان؛ اعظم جنتی عطایی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 91-115

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.299933.1415

چکیده
  پژوهش پیش‏رو بر آن است تا در بستر الگوی هایمز [39] به بررسی زباهنگ «مردسالاری» و «زن‏سالاری» در فیلم‏های ایرانی بپردازد. این پژوهش از نوع کیفی و توصیفی بوده و درحقیقت انتخاب زباهنگ‏ها با هدف بررسی تفکرات و تغییر نگرش و دیدگاه فرهنگی جامعۀ ایرانی در دو دهۀ 1360 و 1390 است. در همین زمینه، 100 فیلم ایرانی که از نوع خانوادگی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ماهیت حقوقی طلاق معوض و تحلیل آثار فرهنگی و اجتماعی آن در حقوق ایران

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.276362.1222

چکیده
  اهمیت تشکیل خانواده و بقای آن در دین اسلام به حدی است که گسستن این پیمان، حتی در شرایطی که با درخواست طرفین هم باشد، نزد پیامبر اسلام(ص) مغبوض‌ترین اعمال است. درعین‌حال، از آنجا که اصل در اسلام دوام و بقای نکاح است؛ فرصتی برای بازگشت به خانواده با سازوکاری آسان با عنوان عدة طلاق رجعی بنا نهاده که طرفین به‌راحتی این نهاد مقدس را از نو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پژوهشی در فناوری‌های‌ هنریِ ساخت زیورآلات نقره‌ای زنان در سیستان و بلوچستان

فرح انگیز صبوحی ثانی؛ یاسین صدقی؛ مهدی رازانی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 131-153

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.300736.1417

چکیده
  زیورآلات فلزی سنتی و بومی بانوان در سیستان و بلوچستان از آثار زینتی مهم بوده که تا چند دهه پیش استفاده می‏شده است. این آثار که در طرح‏ها و مدل‏های گوناگون ساخته می‏شده از شاخص‏ترین دست‏ساخته‏های هنری جنوب‏شرق است که امروزه رو به فراموشی رفته و به مطالعه و تحقیق در این زمینه نیاز دارد. به همین منظور، در این مقاله سعی شده ...  بیشتر