مقاله پژوهشی
بازنمایی تصویر زن در فیلم شبی که ماه کامل شد (کاربست تحلیل روایت و نشانه‌شناسی رولان بارت)

مهدی اکبری گلزار؛ قاسم زائری

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 349-367

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.306267.1457

چکیده
  تصویر زنان در سینمای ایران همواره در ژانرهای متنوعی بازنمایی شده است. از گفتمان‌های فمنیستی که به دنبال به تصویر کشیدن تبعیض‌های موجود به زنان در هر دوره است گرفته تا ژانرهایی که به نقش زنان در سال‌های جنگ و پس از آن اشاره دارند، هر‌یک به نحوی به این موضوع پرداخته‌اند. در این میان، اما پرداخت به زنان در یک ایدئولوژی خاص دینی کمتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة نشانه‏ شناسانۀ زیورآلات تومار زنان ایل تکۀ قوم ترکمن

پریسا شاد قزوینی؛ معینه السادات حجازی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 369-392

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.308617.1469

چکیده
  پوشش و زیورآلات سهمی بسزا در شکل‏گیری هویت‏جمعی اقوام دارند و چگونگی آراستگی بدن به نوعی بیانگر ساختار زندگی و فرهنگ یک قوم محسوب می‏شود. زینت همواره بخشی مهم از سنت زندگی افراد، به‌خصوص زنان، را شکل می‏دهد. در این زمینه، اقوام ترکمن، که از خرده‌فرهنگ‏های تمدن ‏اسلامی به‏ حساب می‏آیند و در بخشی از آسیای ‏مرکزی و ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ نقش‌مایۀ زن در آثار رزمی حسین قوللرآقاسی در نقاشی قهوه‌خانه‌ای

الهه پنجه باشی؛ آنیتا صانعی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 393-410

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.315883.1523

چکیده
  نقاشی قهوه‌خانه‌ای سبکی از نقاشی است که از سوی نقاشان مکتب‌ندیده آغاز شد. از ویژگی‌های شاخص هنرهای نقاشی قهوه‌خانه‌ای حضور زنان در این تصاویر است که کمتر به آن پرداخته شده است. زنان در این نقاشی جایگاه کمتری داشته و تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته‌‌اند. هدف از این پژوهش مطالعه ویژگی نقش زنان و حضور آنان در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مؤلفه‌های فمینیسم در سینمای شانتال آکرمن

پیام زین العابدینی؛ سارا باجقلی؛ احمد الستی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 411-436

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.309069.1473

چکیده
  شانتال آکرمن در فیلم‏هایش مسائل فمنیسم را مطرح می‏کند و تناقضات مستتر در هم‏زیستی عمومی را به نمایش می‏گذارد. شخصیت‏های فیلم‏هایش نقش‏های سنتی را به چالش می‏کشند و از این طریق هنجارهای مربوط به زنان را که در اجتماع پذیرفته شده‏اند مورد پرسش قرار می‏دهند. تحقیق حاضر سعی در شناسایی و معرفی سینمای زنانه این فیلم‌ساز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ تطبیقی جایگاه زنان در مجالس موسیقی دورۀ تیموری و صفویه بر اساس نگاره‌های برجای مانده

حبیب شهبازی شیران؛ سید مهدی حسینی نیا؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ زهرا نصراللهی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 437-462

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.314731.1508

چکیده
  در زمان حکومت تیموریان، هنر نقاشی به چنان درجه‏ای از تکوین و تکامل رسید که الگویی برای کل مکاتب آیندة نقاشی ایران شد. با توجه به رویکرد حکمرانان تیموری، شاهد بلوغ و کمال موسیقی در این دوره هستیم که با مطالعه در نگاره‏های موجود، می‏توان به نکات بسیار پراهمیت و مطرح حیات موسیقیایی، از جمله جلوت و ملازمت زنان نوازنده و سازها و ابداعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ ابعاد ذهنی و عینی زیباسازی بدن در سه نسل زنان شهر اراک

نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داوود آبادی؛ علی روشنایی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 463-488

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.310457.1480

چکیده
  بررسی تغییراتی که در ادراک و عملکرد نسل‌های مختلف از زیبایی بدن رخ داده است بر این فرض استوار است که نسل‌های مختلف با سپری‌کردن تحولات متفاوت اجتماعی، تجارب متفاوتی از منظر ارزش‌ها، هنجارها و عملکرد زیبایی دارند. بر این مبنا، این پژوهش با هدف مطالعة تحولات عینی و ذهنی زیبایی بین سه نسل زنان در شهر اراک به انجام رسیده است. چارچوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ بین‌نسلی ایدئال‌های فرزندآوری زنان (مطالعۀ زنان متأهل در شهر تبریز)

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ مریم آسیابانیان بارنجی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 489-515

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.315575.1520

چکیده
  این پژوهش به بررسی برخی عوامل مؤثر بر ایدئال‌های فرزندآوری زنان متأهل شهر تبریز پرداخته است. در این زمینه، از نظریات مختلفی استفاده شده است که از منظر اقتصادی، اجتماعی، جمعیت‌شناختی و فرهنگی به بحث باروری و فرزندآوری پرداخته‌اند. روش تحقیق، پیمایشی است و جامعة آماری کلیة زنان متأهل 15ـ49 سالة شهر تبریزند. از طریق فرمول کوکران، حجم ...  بیشتر