مقاله پژوهشی باستان شناسی
مطالعة تأثیر زنان در عرصۀ هنر موسیقی دوران میانیِ اسلام بر‌اساس نقوش سفالی

محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 427-444

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56018

چکیده
  هنر موسیقی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در اوایل دورة اسلامی، هنر موسیقی نکوهش شد. در دورة امویان، موسیقی همچنان با مخالفت برخی از فقیهان و گروهی از عموم مسلمانان روبه‌رو شد. اما در سده‌های بعد، با توجه به استقبال حکومت‌های متعدد و نگرش عالمانة بسیاری از بزرگان و دانشمندان آن دوران، این هنر مورد توجه عموم واقع شد. به‌کار بردن نقش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش اجتماعی زنان در مقایسه با مردان: از نگاه قرآن و روایات

فرزانه روحانی مشهدی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 445-460

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56019

چکیده
  از نظر قرآن، زن و مرد از نظر هویت انسانی و بهره‌های روحی و ایمانی برابرند؛ با وجود این، خداوند در قرآن، به جز یک استثنا، زنان را مورد خطاب قرار نداده است؛ به‌ویژه در آیات احکام اجتماعی و خانوادگی، جایی که مخاطب مستقیم آیات مردان‌اند، همواره از زنان با صیغة غایب یاد کرده است. در مقالة حاضر، این مسئله از منظر‌های وظایف الهی‌ـ اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
دسترسی زنان به فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: زنان شهر ایلام)

اسداله نقدی؛ سارا دارابی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 461-470

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56020

چکیده
  گسترش شهرها در دوران معاصر، همراه با پیچیدگی‌های خاص خود از یک‌سو و طرح موضوع فضاها یا قلمروهای عمومی، امکان و کیفیت حضور و بهره‏برداری از این فضاهای شهری از سوی دیگر، سبب شد تا موضوع زنان و شهر در ادبیات جامعه‏شناسی‏شهری وارد شود. این پژوهش سعی در واکاوی تجربه و درک زنان از حضور در و دسترسی به فضاهای شهری طراحی‌شده در شهر ایلام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگی
برساخت اجتماعی عشق در تجربۀ زیستۀ زنان: بررسی کیفی مسائل و تبعات روابط عاشقانۀ دختران مجرد تهرانی

مهران سهراب زاده؛ عطیه حمامی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 471-488

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56021

چکیده
  انتخاب همسر در میان نسل جدید، اغلب یا محصول پیدایی عشق و تعلقات عاطفی است یا به شکل‌گیری روابط عاشقانه و رمانتیک پیش از ازدواج منتهی می‏شود. قلّت تحقیقات جامعه‌شناختی پیرامون این سوژه، ضرورت بررسی بسیاری از ابعاد موضوع را نشان می‏دهد. هدف اصلی این پژوهش فهم عمیق تجربۀ زیستۀ زنان از روابط عاشقانه و آشکار‌کردن ابعاد آسیب‌زای این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی باستان شناسی
در جستجوی ردپای زنان مادی در منابع تاریخی و بقایای باستان شناسی

بهمن فیروزمندی؛ ایرج رضائی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 489-503

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56022

چکیده
  دانسته‏های ما دربارة بخش‏های مختلف جامعة ماد، به دلیل کمبود منابع نوشتاری هم‌زمان و شواهد باستان‌شناسی روشن، بسیار ناقص و پراکنده است و به همین دلیل اظهار‌نظر دقیق دربارة مواردی چون وضعیت زنان این دوره، دشوار و گاهی مخاطره‌آمیز است. نتایج این پژوهش که با تکیه بر همان منابع تاریخی کم‌شمار و مدارک باستان‏شناسی کمرنگ و مرتبط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگی
نقش زن در احکام مبادلۀ مادیان هزاردادستان

زهرا حسینی؛ مهشید میرفخرایی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56023

چکیده
  مادیان هزاردادستان hazār dādestān)  (mādayān ī  «مجموعة هزارفتوی»، تنها نسخة خطی ناقصی از چندین مجموعة حقوقی دورة ساسانیان در دست است. اطلاعی از زندگی جمع‌آورندة آن، فرّخ مرد وهرامان (فرّخ مرد پسر بهرام)، نداریم. احتمال می‌رود کتاب در اصل در دوران پادشاهی خسروپرویز، آخرین پادشاهی که نامش در کتاب آمده، تألیف شده باشد. این گفتار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
بررسی و تحلیل شخصیت زن در رمان‌های نجیب کیلانی (مطالعۀ موردی: رمان‌های الطریق‌الطویل، قاتل حمزه و الرجل الذی آمن)

عزت ملاابراهیمی؛ فهیمه یگانه دیزج‌ور

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 517-530

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56024

چکیده
  ادبیات داستانی، به سبب گیرایی و جذابیت خاص، جایگاه ویژه‌ای دارد و از فنون مهم ادبی به شمار می‌آید. از مهم‌ترین وظایف داستان این است که فضیلت‌های اخلاقی و معنوی را از سوی شخصیت‌ها و قهرمانان داستان ترویج کند و با پلیدی‌ها و بی‌عدالتی‌ها به مبارزه برخیزد. از‌این‌رو، داستان‌نویس متعهد باید سعی بر آن داشته باشد که علاوه بر سرگرم‌کردن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامۀ بایسنقری و شاه طهماسبی

مریم انصاری یکتا؛ رضوان احمدی پیام

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 531-551

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56025

چکیده
  الگوی تصویر‌شدة پوشش زنان در دورة تیموری و صفوی از دیدگاه هنرمند آن زمان در تصاویر برجای‌مانده از شاهنامة بایسنقری و شاه‌طهماسبی انعکاس یافته است. مطالعة منابع مکتوب تاریخی و مقایسة تطبیقی نگاره‏های دو شاهنامة یاد‌شده، نوشتاری به شیوة تحلیلی‌ـ تطبیقی را ارائه می‏دهد که در مسیر خویش به ابهامات زیر پاسخ می‏گوید؛ پوشش زنان ...  بیشتر