مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت زنان در برنامه‏ های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب

فرشاد مومنی؛ سمیه ارضرومچیلر؛ عطیه هنردوست

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51664

چکیده
  دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان‏هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه، که مدت‏ها مورد غفلت نظریه‌پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. از‌این‌رو، در این پژوهش، هدفْ بررسی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه‏های توسعه پس از انقلاب است. روش استفاده‌شده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه یزد

علیرضا بخشایش

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 29-44

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51665

چکیده
  اعتیاد به اینترنت به استفادة مفرط از اینترنت (روزانه بیش از سه ساعت) اطلاق می‏شود. این پدیده به‏منزلۀ یک بیماری، آسیب روانی یا اجتماعی، و یک مشکل گسترده با پیامدهای جدی است که بین دانش‏آموزان و دانشجویان رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگی
سنت نوشتاری زنان: مطالعۀ موردیِ دو نسل از نویسندگان زن ایرانی (سیمین دانشور و زویا پیرزاد)

محبوبه پاک نیا؛ نسیم جانفدا

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51666

چکیده
  این مقاله، که برگرفته از یک پروژۀ پژوهشی است، نقطۀ عزیمت مطالعۀ خود را مبانی نقد ادبی زن‌محور آنگلو‌ـ امریکایی یا به عبارتی دیگر «نقد وضعی زنان» قرار داده است. مقاله درصدد است این پرسش را پاسخ گوید که بر مبنای طبقه‌بندی منتقد امریکایی، الین شوالتر، در ایران سنت نوشتاری زنان چگونه می‌تواند تفسیر شود؟ در این زمینه، رمان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی

راضیه نصیرزاده؛ نرجس عرفان منش؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد مظفری مکی آبادی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51667

چکیده
  آزمون طراحی یک قصه (DAS) با درهم آمیختن قصه و نقاشی تلاش می‌کند با ورود به دنیای هیجانی کودک، اطلاعاتی ارزشمند دربارۀ دنیای درونی کودک، که وی به دلیل محدودیت‌های کلامی و شناختی قادر به بیان آن‌ها نیست، فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان و ارزیابی محتوای هیجانی، خودانگاره، و استفاده از شوخی کودکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگی
نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51668

چکیده
  ازدواج با محارم یکی از مباحثی است که در میان آداب و رسوم اجتماعی ایران باستان، و به‌ویژه آیین زردشتی، مورد بررسی بسیاری از پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. بحث بر سر رواج این آیین در میان ایرانیان و عدم روایی آن، تحقیقات و بررسی‏های چشمگیری را در پی داشته است. آنچه در این میان مغفول مانده و به نظر می‏رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تقابل سنت و مدرنیته؛ کشمکشی گفتمانی در الگوهای بازنمایی (تحلیلی بر شیوه های بازنمایی روابط دختر و پسر در سریال های ایرانی)

سهیلا صادقی فسایی؛ محمدحسین شریفی ساعی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51669

چکیده
  امروزه همه ما در جامعه‌ رسانه‌ای غوطه‌وریم. در این میان، تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه­پذیری در جوامع مدرن است و سریال­های تلویزیونی یکی از بهترین ابزارهای انتقال ارزش­ها در زندگی اجتماعی. هدف از این پژوهش، تحلیل نشانه­شناختی شیوه­های بازنمایی روابط دختر و پسر در سریال­های تلویزیونی بوده است. بدین منظور با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
بررسی علل تمایل زنان به دوره‏ های کارشناسی ارشد از منظر تمایل‏ های علمی و خانوادگی و میزان برآورده‌شدن آن از طریق برنامه ‏های درسی دوره‏ ها

آسیه خیراللهی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا نیلی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51670

چکیده
  هدف کلی این پژوهش بررسی علل افزایش ورود زنان به دوره‏های کارشناسی ارشد از منظر تمایل‏های علمی و خانوادگی و میزان برآورده‌شدن آن از طریق برنامه‏های درسی دوره‏ها در دانشگاه اصفهان است. روش به‌کار‌رفته ترکیبی (کمی‌ـ کیفی) است و ابزار استفاده‌شده پرسشنامۀ محقق‌ساخته و مصاحبۀ نیمه‌سازمان‌یافته است که روایی آن‏ها از طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
شخصیت‏ های اسطوره ‏ای و نمادین زن، در شعر عزالدین مناصره

ابوالحسن امین مقدسی؛ کلثوم تنها

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 135-148

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51671

چکیده
  عزالدین مناصره از شعرای برجستۀ معاصر فلسطینی است که در حوزۀ شعر مقاومت و فلسطین با طرح مضامینی نو در حوزۀ نقد با ارائۀ آرای خود جایگاه خاصی در ادب معاصر یافته است. حضور شخصیت‏های سنتی، به‌ویژه شخصیت‏های مؤنث اسطوری و فولکلوریک، در شعر وی از بسامد بالایی برخوردار است و شاعر تحت‌تأثیر عوامل فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی، با هنرنمایی ...  بیشتر