دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-164 
4. پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد

صفحه 49-71

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی


8. جمهوری اسلامی ایران و مسئلۀ بدحجاب

صفحه 139-164

محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی