مقاله پژوهشی هنر
زن به‌مثابۀ شخص آندروژن در دو فیلم از سینمای ایران: بررسی فیلم‌های روسری آبی و کافه‌ترانزیت

بهروز محمودی بختیاری؛ انیس ناصری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 311-331

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.246677.981

چکیده
  هویت جنسی که در فرهنگ هر جامعه‏ای تبلور می‏یابد سرچشمۀ بسیاری از نابرابری‏های جنسیتی اجتماعی است. زن یا مرد ناچار است، با حفظ حدی از ارزش‏ها و عرف‏ جامعه، برای تطابق خود با محیط و انجام‏شدن کارهایش،‏ برخی از خصلت‏های جنس مخالفش را وام گیرد و همچون نقاب بر چهرۀ خود زند و چه‏بسا تحمیل‏های جامعه خصلت‏های جنس مخالف را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
تحلیل نشانه‌شناختی روایت اقلیت دوچندان در هنر لورنا سیمپسون

صدرالدین طاهری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 333-350

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.252891.1038

چکیده
  تأثیرگذارترین دیدگاه در زمینة فمنیسم سیاه، که جنسیت‏گرایی و نژادپرستی را هم‏پیوند می‏داند، نظریة نقطة اشتراک است. اقلیت دوچندان به شهروندانی گفته می‏شود که قربانی کاستی‏های برآمده از نقطة اشتراک‌اند. آثار تحلیل‏شده در این مقاله به برشی چهارساله از فعالیت هنری لورنا سیمپسون، یکی از روایت‏گران مهم هنری اقلیت دوچندان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
سبک‏ فرزندپروری و احساس تحقیرشدگی مطالعۀ زنان بالای 15 سال ساکن در مناطق ده‌گانۀ شهر تبریز

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع‌زاده اردشیر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 351-380

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.257853.1070

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل و تبیین جامعه‏شناختی تحقیرشدگی بین زنان و ارتباط آن با سبک‎های مختلف فرزندپروری است. این تحقیق توصیفی و تحلیلی‌ـ کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش را کل زنان بالای 15 سال ساکن در شهر تبریز تشکیل می‏دهند. نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و حجم نمونه برابر با 400 نفر بوده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
اسطوره‌سنجی در پنج نمایش‌نامۀ منتخب از نغمه ثمینی براساس روش ژیلبر دوران

مریم حسینی؛ مریم نوری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 381-398

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.252762.1036

چکیده
  این پژوهش به بررسی پنج نمایش‌نامۀ منتخب از میان آثار مشهور نغمه ثمینی براساس اسطوره‏سنجی ژیلبر دوران می‏پردازد. این روش حدود سال‏های 1370 برای نخستین‏بار از سوی دوران ارائه و وارد عرصة نقدهای نو شد. در این نظریه و روش به‏طور هم‌زمان متن و فرامتن‏هایی مانند زندگی‏نامۀ نویسنده و محیط اجتماعی او اهمیت می‏یابند. اسطوره‏سنجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا
بررسی احساس امنیت بانوان در پارک بانوان شهر سهند تبریز با تأکید بر ارزش‌های فرهنگ اسلامی

احمد حامی؛ الهام فهام؛ محمد مهدوی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 399-413

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.260009.1090

چکیده
  امنیت یکی از مؤلفه‏های اساسی رفاه اجتماعی است و زنان به‌عنوان سرمایه‏های انسانی هر جامعه نقش مؤثری در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند. افزایش امنیت محیطی در جهت بهبود پارک‏های بانوان از رویکردهای مهمی است که جوامع پیشرفته به آن توجه دارند. این تحقیق به منظور شناسایی میزان امنیت ادراک‌شدة بانوان و موانع و راهکارهای پیشنهادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخی
نقد نابرابری‌های جنسیتی در اشعار زن‌نگار مندرج در روزنامۀ نامۀبانوان(1300ـ1299)

علی باغدار دلگشا؛ هما زنجانی‌زاده

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 415-434

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.251701.1022

چکیده
  توجه به مقولۀ نابرابری‏های اجتماعی یکی از موضوعات مهمی است که زنان شاعر در ایران به آن توجهی خاص داشته‏اند؛ امری که نخستین نمونه‏های آن را در اشعار منتشرشده در جراید زن‏نگار اواخر دورۀ قاجار می‏توان مشاهده کرد. این پژوهش، که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با تأکید بر همة شمارگان باقی‏مانده از روزنامۀ نامۀ بانوان، به‌عنوان اولین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
بررسی شخصیت‌پردازی زنان در آثار هارولد پینتر با تمرکز بر بازگشت به خانه

مریم دادخواه تهرانی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، صفحه 435-449

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.252587.1032

چکیده
  هارولد پینتر، نمایش‌نامه‏نویس برندة جایزة نوبل، یکی از نویسندگان بنام معاصر جهان است. نقش زنان در آثار او همواره در میان منتقدان مورد بحث بوده است. بسیاری از آثار او پرسوناژ زن ندارند و در مابقی آثاری که پرسوناژ زن دارند، این شخصیت‏ها کارکردهای جنسیتی پربحثی را از خود به نمایش می‏گذارند و گاه در کلیشه‏های رایج از این شخصیت‏ها ...  بیشتر