دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 451-612 
5. مطالعة جایگاه زن در دورة هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان‌شناسی

صفحه 527-548

بهروز افخمی؛ تقی زینی‏زاده ‏جدی؛ سید مهدی حسینی نیا


6. جایگاه الهۀ مادر در فرهنگ مردم کردستان

صفحه 549-575

دیانا رستمی نژادان؛ منصور منصوری مقدم


8. تصویرشناسی زنان در سفرنامة ابن‌بطوطه

صفحه 595-612

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ زهرا شریعت پناه