دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-151 
6. تصویرشناسی زنان در سفرنامۀ ابن‌فضلان

صفحه 97-113

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ تکتم عابدی


8. تجلّی کهن‌الگوی مادر مثالی در مادرانه‌های شعر محمد قیسی

صفحه 133-151

عزت ملاابراهیمی؛ سعید ولایتی؛ بایزید تاند؛ حامد جنادله