دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-146 
5. مجانین‌العقلای زن در تصوف اسلامی

صفحه 67-82

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد