مقاله پژوهشی هنر
تقسیم جنسیتی فعالیت‌های هنری در ایران دهۀ 1380

اعظم راودراد

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 301-316

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60581

چکیده
  در این مقاله، هنرمندان زن از نظر حضور آن‌ها در حوزه‌های هنری مختلف شده‌اند. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به دو سؤال است. 1. آیا در سال‌های اخیر، تعداد زنان هنرمند در هنرهای مختلف افزایش داشته است یا خیر. 2. آیا حضور زنان در هنرهای مختلف یکسان است یا متفاوت. این تحقیق با استفاده از مطالعۀ اسنادی انجام‌شده و یافته‌ها نشان می‌دهد که اولاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویر ایزدبانوان در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 317-332

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60582

چکیده
  بهرام بیضایی به گذشتۀ پرافتخار ایران توجهی ویژه‌ دارد. او یکی از مشخصه‌های عصر زرین، یعنی «مادرسالاری»، را برمی‌گزیند و آن را در بعضی از آثار نمایشی‌اش به تصویر می‌کشد. هدف پژوهش حاضر، مطرح‌کردنِ پیوند قهرمانان زن، با ایزدبانوانِ باستانی ایران در آثار بهرام بیضایی است و نیز بررسی و تحلیل این مؤلفه، روی چند اثر نمایشی وی. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 333-348

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60583

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ بین جامعه‌پذیری و هویت جنسیتی‌ بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول بوده است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و شیوة گردآوری داده‏ها استفاده از پرسش‌نامه‏ بوده است. جامعة آماری همۀ دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر دزفول بوده که با استفاده از جدول لین تعداد 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه‏گیری‏ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملّی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختارگرا

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ شهرام احمدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 349-370

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60584

چکیده
  یکی از بنیادی‏ترین مباحث انسان‏شناسی، مطالعۀ روابط خویشاوندی، شیوه‏های همسرگزینی و پیوند ازدواج است که از دیرباز مورد توجه نظریه‏پردازان این حوزه‏ قرار گرفته است. متون کهن حماسی ما، به‌رغم بهره‏مندی از منابع عظیمی از افسانه‏ها و روایات برخاسته از زندگی مردم، بازتابندۀ مهم‏ترین مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسان‏شناختیِ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
بازنمایی تصویر زن در نگاره های خمسه برلاس بر اساس نظریۀ میدان پی یر بوردیو

فاطمه شیرازی؛ زینب صابر؛ محمد رضا حسنی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 371-394

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60585

چکیده
  خمسة نظامی از اواخر قرن هشتم هجری به دلیل داشتن داستان‌هایی عاشقانه و غنایی مورد توجه نگارگران ایران قرار گرفته ‏است. در بسیاری از داستان‌های خمسه، زنان قهرمانان اصلی هستند یا در داستان نقشی اساسی دارند که خود بیانگر میزان اهمیت زنان در منظومه‏های نظامی است. نظامی، برخلاف نگاه منفی رایج به زنان در جامعه، با رویکردی مثبت جایگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخی
مطالعۀ تطبیقی شرایط ازدواج در دین زردشتی و اسلام

کلثوم غضنفری؛ حسین بادامچی؛ پروین داوری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 395-410

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60586

چکیده
  ازدواج پایۀ اصلی نهاد خانواده است و برای آن در هر دو دین زردشتی و اسلام شرایطی تعریف شده که تحقق ازدواج منوط به احراز آن‏هاست. مطالعۀ تطبیقی شرایط ازدواج از منظر دو دین زردشتی و اسلام نشان می‏دهد که وجوه اشتراک و افتراق گوناگونی دربارۀ این موضوع بین دو دین وجود دارد و تحلیل و ارزیابی آن‏ها می‏تواند به روشن‌شدن بیشتر ابعاد میراث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
بررسی بن‏ مایۀ «تولدهای سخت و غیرعادی» در اساطیر

ذوالفقار علامی؛ الناز خجسته

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 411-428

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60587

چکیده
  کهن‏الگو به‏منزلۀ عاملی فطری در ناخودآگاه جمعی بشر، با اسطوره پیوندهای ژرف و مرزهای مشترک فراوانی دارد. درواقع، اسطوره‏ها کهن‏الگوهایی هستند که دلایل شکل‌گیری آن‌ها، با توجه به ناخودآگاه جمعی بشر، بررسی می‌شود. مطابق آرای یونگ، هر اسطوره بر‌اساس مجموعه‏ای از عوامل و علل غریزی، در ذهن مردمان به وجود آمده است. در این میان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخی
نقش و عملکرد نمایندگان زن در دوره‏ های اول و دوم مجلس شورای اسلامی

نورالدین نعمتی؛ سمانه اسفندیاری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 429-442

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60588

چکیده
  در تاریخ ایران، زنان همواره نقش‌های مهمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر‌عهده داشته‌اند. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در جامعۀ ایران به موقعیت‌های بالایی در نظام اجرایی و قانون‌گذاری دست یافتند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی از حوزه‏ها افزایش ...  بیشتر