مقاله پژوهشی هنر
تحلیل روایی و نشانه‌شناختی تصویر زن مطلقه در سینمای ایران

مریم رفعت جاه؛ نیلوفر هومن

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 421-436

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58351

چکیده
  این مطالعه تلاشی است برای واکاوی سوژۀ زن مطلقه در محتوای روایی و تصویری سینمای ایران. بدین منظور، با به‌کارگیری رویکرد برساخت‌گرا در نظریۀ بازنمایی استوارت هال، به‌منزلۀ چارچوب نظری، و با استفاده از روش تحلیل ساختار روایت بارت و تحلیل نشانه‌شناختی فیسک در سه سطح رمزگان واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژی، فیلم‌های استراحت مطلق و ناهید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

محمد اکبری؛ داریوش بوستانی؛ الهام زیدآبادی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 437-453

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58352

چکیده
  این مقاله در‌صدد بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادة دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از لوازم آرایشی است. روش پژوهش پیمایشی است و داده‌های آن از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده‌اند. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان (5413 نفر) و نمونۀ آماری نیز شامل 378 نفر است. چارچوب نظری مستخرج از نظریه‌های پیربوردیو، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
تطبیق مصادیق اجتماعی زنان در دورۀ قاجار با جایگاه زن در نگارگری نسخۀ خطی هزارویک‌شب

مهناز شایسته فر؛ محبوبه شهبازی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 455-471

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58353

چکیده
  منابع تصویری به‏جای‏مانده از آثار هنری دوران قاجار می‏تواند به‌منزلۀ یکی از مدارک معتبر جهت شناسایی هویت و نقش اجتماعی زنان در این دوره بررسی شود. از این منظر، نقاشی‏ها‏ی نسخة خطی هزارویک‌شب صنیع‏الملک، که از آثار ممتاز‏‏ نگارگری ایران در دوران قاجار است، این قابلیت را دارد که به‌منزلۀ مرجعی جهت شناخت بهتر زنان دورة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
وضعیت سرمایۀ اجتماعی زنان در جامعۀ کار و تولید

ملیحه شیانی؛ حنان زارع

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 473-487

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58354

چکیده
  موضوع سرمایة اجتماعی مفهومی پیچیده، چند‌وجهی و بین‌رشته‏ای و همچنین از عناصر مهم پویای نظام اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تولیدی هر جامعه است که طی دهه‌های اخیر در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. به‌علاوه، یکی از معیارهای مهم جهت سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
جدال زنان عیار در برابر اسطورۀ مغول در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 489-506

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58355

چکیده
  کهن‏نمونۀ «بیگانه‌ـ دشمن» در تاریخ فرهنگی ایران بارها به صورت‏های مختلف بروز یافته است و از نمونه‏های آن، دشمنی و بیگانگی تاتار و مغول‏ را می‏توان نام برد. وحشی‌گری و قساوت مغولان به مردمان ایران‌زمین، تا آنجا بود که پس از حملۀ سهمگین و قتل و غارت ایشان، تا قرن‏ها نمونه‏ای برای هر نوع حمله و غارت به‌شمار می‏رفتند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخی
رهیافت تاریخی عوامل مؤثر برتحقق نقش های محول اجتماعی زنان در جامعۀ عصر نبوی

فاطمه جان احمدی؛ ریحانه هاشمی شهیدی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 507-520

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58356

چکیده
  نقش‌های محول و نقش‌های محقق دو گونه نقش قابل بررسی در حیات اجتماعی بشرند. در جامعۀ اسلامی، بخشی از این نقش‌ها بر‌اساس آیات و روایات به زنان واگذار شده است که جامعه‌شناختی نقش‌های محوّل زنان در جامعة اسلامی نام گرفته‌اند. این نقش‌ها تابع شرایط اجتماعی با مقتضیات دین مبین اسلام و متکی بر زمینه‌ها و عواملی در اجتماع اسلامی اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخی
ازدواج موقت در دین زردشتی و اسلام

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 521-535

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58357

چکیده
  در دین زردشتی، شواهدی مبنی بر وجود ازدواج موقت وجود دارد که می‏توان آن را با متعه یا ازدواج موقت در فقه امامیه تطبیق داد. اگرچه میان فقهای امامیه و اهل تسنن در تداوم مشروعیت این نوع ازدواج اختلاف نظر وجود دارد‏، فقهای امامیه با استناد به قرآن و روایات قائل به تداوم آن هستند. این نوع ازدواج از نظر فقه امامیه مشروع است، اما برای انعقاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
نهادگرایی هنجاری، ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان

بهراد رضوی الهاشم؛ آرین قلی پور

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 537-554

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58358

چکیده
  مقالۀ حاضر در‌صدد پاسخ به این سؤال است که: فرایند نهادگرایی هنجاری چگونه می‏تواند به ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی کمک کند؟ هدف این است که تعیین شود چگونه می‏توان نهاد مجلس شورای اسلامی را با ارزش‏ها و هنجارهای اجتماعی پیوند داد. روش مقاله، توصیفی‌ـ تحلیلی است. آمارهای موجود با تحلیل کیفی و تحلیل ثانویه بررسی شده است. جامعۀ ...  بیشتر