موضوعات = تاریخی
تعداد مقالات: 9
2. نقد نابرابری‌های جنسیتی در اشعار زن‌نگار مندرج در روزنامۀ نامۀبانوان(1300ـ1299)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 415-434

علی باغدار دلگشا؛ هما زنجانی‌زاده


3. نافرمانی (= عدم تمکین) زنان در مادیان هزاردادستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 577-592

مهشاد ستوده؛ مهشید میرفخرایی


4. نقش و عملکرد نمایندگان زن در دوره‏ های اول و دوم مجلس شورای اسلامی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 429-442

نورالدین نعمتی؛ سمانه اسفندیاری


5. مطالعۀ تطبیقی شرایط ازدواج در دین زردشتی و اسلام

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 395-410

کلثوم غضنفری؛ حسین بادامچی؛ پروین داوری


6. شاخصه های سیاسی- اجتماعی نگاه جاهلی به زن در متون تاریخی و رواییِ قرن 2-7هـ.ق

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 135-146

خدیجه عالمی؛ حانیه عسکری؛ پروین سهیل‌شماعی


7. رهیافت تاریخی عوامل مؤثر برتحقق نقش های محول اجتماعی زنان در جامعۀ عصر نبوی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 507-520

فاطمه جان احمدی؛ ریحانه هاشمی شهیدی


8. ازدواج موقت در دین زردشتی و اسلام

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 521-535

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری