تعداد مقالات: 336
201. شخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی نجیب کیلانی

2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 97-116

صلاح الدین عبدی؛ شهلا زمانی


203. تصویرشناسی زنان در سفرنامۀ ابن‌فضلان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-113

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ تکتم عابدی


204. تحلیلی جامعه‌شناختی از ضرب‌المثل‌های زنانه در شهرستان لامرد استان فارس

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 101-120

مجید موحد؛ محمدجواد عسکری¬چاوردی؛ زهرا یادعلی


205. تحلیل نقش جنسیت در غزل معاصر فلسطین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-116

عزت ملاابراهیمی؛ حبیب کشاورز


207. خویـشاپـیوندی در متـون پهـلوی و بازتـاب آن در شاهنامه

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 107-124

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


208. جایگاه عقل در مسئولیت اخلاقی زنان با تکیه به منابع روایی

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 115-133

فهیمه فرهمندپور؛ مرضیه معماری


209. بررسی اجتماعی حضور زنان در قلمدان‌های قاجاری در مجموعۀ ناصر خلیلی

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 127-148

مهناز شایسته فر؛ زهره شایسته فر؛ رضوان خزائی


210. چگونگی تأثیر جنسیت بر ادبیات

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 223-241

روح انگیز کراچی


211. بازنمایی الهة آناهیتا در شواهد باستان‌شناختی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 225-248

بهروز افخمی؛ صبا فرج زاده؛ سید مهدی حسینی نیا


212. بررسی تفاوت های جنسیتی در مهارت های زبانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 227-238

فریده حمیدی؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ یاسین رستمی


213. مظاهر و کارکردهای آناهیتا، الهۀ زن در ایران باستان (مطالعۀ نقش‌مایه‏ های ظروف زرین و سیمین ساسانی حاوی نقش این الهه)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 237-262

حبیب شهبازی شیران؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ سعید ستارنژاد؛ فریبرز طهماسبی


214. تجربة زیستۀ زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعۀ موردی: زنان شهر کاشان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-264

مهران سهراب زاده؛ فاطمه منصوریان راوندی


215. درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر اشکانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 249-264

بهمن فیروزمندی؛ مژگان خان مرادی


217. چشم‌انداز جریان موسوم به "فمینیسم اسلامی" به بازنگری فقه سنّی؛ کاوش تطبیقی دیدگاه‌های عزیزه الحبری و کشیا علی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 359-378

محسن بدره؛ عزت السادات میرخانی؛ طوبی شاکری گلپایگانی


218. بازنمایی تصویر زن در نگاره های خمسه برلاس بر اساس نظریۀ میدان پی یر بوردیو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 371-394

فاطمه شیرازی؛ زینب صابر؛ محمد رضا حسنی


219. تحلیل نقش اجتماعی زنان در جوامع سلوکی و اشکانی بر اساس مطالعۀ مهرها و اثرمهرها

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 377-389

کمال الدین نیکنامی؛ رضا قاسمی؛ رضوان رضائی


220. بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 397-414

سیدعبدالحسین نبوی؛ معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری


222. بررسی تأثیر الگوی مشاوره ‏ای اسماء‌الحسنی برکیفیت زناشویی زنان متأهل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 409-428

اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ طیبه شکیبایی؛ موسی جاودان


224. در جستجوی ردپای زنان مادی در منابع تاریخی و بقایای باستان شناسی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 489-503

بهمن فیروزمندی؛ ایرج رضائی


225. جدال زنان عیار در برابر اسطورۀ مغول در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 489-506

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی