موضوعات = ادبیات
تعداد مقالات: 22
1. بررسی و تحلیل نمادهای باروری در سرسنجاق‌های مفرغی لرستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-63

محمد میرزایی رشنو؛ یوسف علی بیرانوند؛ علی سجادی


2. تصویرشناسی زنان در سفرنامة ابن‌بطوطه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 595-612

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ زهرا شریعت پناه


4. تحول خودآگاهی در آثار داستان‏ نویسان زن ایرانی براساس نظریۀ الن شووالتر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 285-309

مهشاد شهبازی؛ مهبود فاضلی؛ مریم حسینی


5. تجلّی کهن‌الگوی مادر مثالی در مادرانه‌های شعر محمد قیسی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-151

عزت ملاابراهیمی؛ سعید ولایتی؛ بایزید تاند؛ حامد جنادله


7. تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 231-244

مریم اسمعلی پور؛ محمدجعفر یاحقی؛ فرزاد قائمی؛ شاهدخت طوماری


8. واکاوی مسئلۀ زن در گفتمان شعری بشری البستانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-138

عزت ملاابراهیمی؛ حسین الیاسی


9. تقابل گفتمان هویت غالب و مغلوب زنان ایرانی و مغولی در تاریخ جهانگشا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 557-572

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ فرشته میلادی


10. تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملّی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختارگرا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 349-370

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ شهرام احمدی


11. بررسی بن‏ مایۀ «تولدهای سخت و غیرعادی» در اساطیر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 411-428

ذوالفقار علامی؛ الناز خجسته


12. تحلیل گفتمان انتقادی اشعار زینب حبش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 265-280

عزت ملاابراهیمی؛ محیا ابیاری قمصری


13. تجلّی کهن الگوی «مادر مثالی» در حماسه های ملی ایران بر اساس نظریۀ روان شناختی یونگ

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-66

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ معصومه محمودی


14. مجانین‌العقلای زن در تصوف اسلامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-82

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد


15. جدال زنان عیار در برابر اسطورۀ مغول در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 489-506

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی


16. بررسی واژگان زنانه در غزلیات عرفانی حافظ شیرازی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 379-388

عزت ملاابراهیمی؛ الهه علیخانی


17. مظاهر مجازی کهن‌نمونۀ مادرمثالی در افسانه‌های کرمان با تکیه بر آرای یونگ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 313-326

سیدحسن روحانی سراجی؛ حسین خسروی


18. نقد اجتماعی و فرهنگی دیدگاه‏های آل احمد و منفلوطی در ارتباط با مسائل زنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 269-293

معصومه نعمتی قزوینی؛ نرگس انصاری


19. بررسی تحلیلی‌ـ نقدی درون‌مایه‌های شعر زنانه در عصر مشروطه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-97

عزت ملا ابراهیمی؛ محمودرضا توکلی محمدی


20. نقدِ اسطوره ای و روان شناختیِ جایگاه زن در بانوگشسب نامه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-60

رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مرضیه حقیقی