تعداد مقالات: 336
76. نمود زبانی تمایلات فمینیستی در رمان خوشه های خشم

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی


81. روایتی محلی از اسطورۀ «الهۀ باروری» در لرستان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 25-43

بهمن فیروزمندی؛ مهدی رضایی؛ خیرالنساء جودی


86. پیش بینی مؤلفه های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-54

راضیه شیخ الاسلامی؛ عصمت نجاتی؛ ساره احمدی


87. دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمین? سیه مال ، ساز? پرتابل ایل

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-56

عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده


89. هنجارشناسی سبک زندگی دینی: تبیین سه اصل محوری

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-62

فریبا علاسوند


92. مطالعۀ تفسیری بازنمایی زن در ضرب‏المثل‏های کُردی (مورد مطالعه: گویش سورانی ـ مُکریانی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 65-83

احمد محمدپور؛ جلیل کریمی؛ نشمیل معروف‏پور


93. زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیت‌های زنان نقاش دوران پهلوی (1304ـ1357‌ش)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-186

آزاده علی پور هریس؛ ابوالقاسم دادور


94. بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهۀ 1380 ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-192

احسان آقابابایی؛ مهوش خادم الفقرایی


96. گفت‏وگومندی سراسطوره‌های مسلط بر هنر دورۀ‏ قاجار و نقش آن در تصویرگری شخصیت شیرین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-197

مهین سهرابی؛ بهمن نامورمطلق؛ فاطمه مهرابی


97. نگرش جامعه شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحولات خانواده در تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 183-198

غلامرضا جمشیدیها؛ سهیلا صادقی فسایی؛ منصوره لولاآور


100. مظاهر مجازی کهن‌نمونۀ مادرمثالی در افسانه‌های کرمان با تکیه بر آرای یونگ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 313-326

سیدحسن روحانی سراجی؛ حسین خسروی