تعداد مقالات: 336
151. خورشید و فرشته، نمادی از زن در کاشی‌های کاخ گلستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 511-528

الهه پنجه باشی؛ فرنیا فرهد


154. درمان بومی در میان زنان ترکمن

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389

منیژه مقصودی


155. بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان (1375تا1384)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

شهرام پرستش؛ فائزه ساسانی خواه


156. از فرهنگ چندهمسری تا حقوق چندهمسری

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1، زمستان 1389

محمدجواد جاوید


157. سبک زندگی سلامت محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-76

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم دهقان چناری


158. بازنمایی جنسیت در آثار نقاشان خودآموخته از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-88

آرزو تقی پور؛ فریبا یاوری؛ محسن مراثی


159. مجانین‌العقلای زن در تصوف اسلامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-82

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد


160. نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-94

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی


162. رابط? میان جنسیت کارگردان و نوع شخصیت‌پردازی زن در سینما

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 75-94

اعظم راودراد؛ بهاره فتح آبادی


163. تحلیل گفتمان سریال پایتخت 4؛ بازنمایی تعارض نقش سنتی با نقش اجتماعی زن ایرانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-95

حسن بشیر؛ حسن مسعودی؛ صفیه پروانه


164. جایگاه زن در ادبیات نمایشی دفاع مقدس از دید نظریه فمینیستی

2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 77-96

مهدی حامدسقایان؛ میثم مطهری


165. توسع? فرهنگی زنان (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 77-96

کرم حبیب پور گتابی؛ غلامرضا غفاری


168. بررسی رابطة بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 89-106

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی؛ فاطمه تنها؛ حمیده ابوترابی زارچی


169. بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 107-126

صغری سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف؛ نسرین موسی وند


171. بررسی رابطۀ بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان (مقایسۀ تطبیقی دو محلۀ ونک و سرآسیاب)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 205-224

منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد؛ آرزو صادقی ولنی


173. تحلیل نمادین رنگ در دیوان فدوی طوقان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 215-226

عزت ملاابراهیمی؛ آزاده آزادی


175. شناسایی و سنجش مؤلفه‏های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کارِ کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 229-247

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ موسی مشازمینی؛ حمزه صمدی میارکلائی