موضوعات = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 41
26. نهادگرایی هنجاری، ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 537-554

بهراد رضوی الهاشم؛ آرین قلی پور


27. وضعیت سرمایۀ اجتماعی زنان در جامعۀ کار و تولید

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 473-487

ملیحه شیانی؛ حنان زارع


28. خلاقیت و نوگرایی در جنسیت زدایی از زبان‌های محاوره ای و عرفانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 389-404

فریده حمیدی؛ پردیس عامری


29. بازنمایی جنسیت در پوستر فیلم‏ های پرفروش‏ پنجاه سال اخیر سینمای ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 295-312

احسان آقابابایی؛ داود زهرانی


30. مطالعۀ سلامت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 257-268

نعیما محمدی؛ خان‌محمد آسکانی


31. فراتحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-256

سهیلا صادقی فسایی؛ عاطفه خادمی


32. سبک زندگی سلامت محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-76

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم دهقان چناری


33. زمینه های برون همسری در ایران باستان براساس شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 123-136

حسین افراسیابی؛ نسرین بهمنی


35. دسترسی زنان به فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: زنان شهر ایلام)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 461-470

اسداله نقدی؛ سارا دارابی


36. تغییرات نسلی ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری زنان پیش و پس از انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 409-425

سجاد اوجاقلو؛ عباس مرادی؛ ابراهیم قاسمی؛ جمال ارشدی


38. لالایی‌ها: دغدغه‌های زنانه، بازنمایی اجتماعی لالایی‌های استان بوشهر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 265-281

منیژه پورنعمت رودسری؛ مهتا بذرافکن؛ علی روحانی


39. شناسایی و سنجش مؤلفه‏های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کارِ کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 229-247

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ موسی مشازمینی؛ حمزه صمدی میارکلائی


40. شخصیت‏ های اسطوره ‏ای و نمادین زن، در شعر عزالدین مناصره

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 135-148

ابوالحسن امین مقدسی؛ کلثوم تنها